Артин Бедрос Азинян Артин Бедрос Азинян
роден на 7.02.1930г. в гр. Казанлък

Фотограф-художник, носител на ордени
"Кирил и Методий" Iст. и IIст., носител на златен медал на FIAP "Ниепс, Дагер, Талбот".

Носител на местни, национални и международни награди от кино фестивали, фото изложби и конкурси.

Основател и първи художествен ръководител на Кино фото клуб "Искра", заслужил "Искрист", управител на ДП "Фотография" - клон Казанлък, член на клуба на фотодейците в България.

 

 

Автор Артин Азинян
   
в памет на фотограф-художник Артин Азинян