За да участвате в конкурса, попълнете данните в следващата форма на кирилица.
В конкурса можете да участвате с до 3 снимки

Вашето Име:
Вашият email:
Вашият телефон:
Град:
Адрес:
Снимките с които можете да участвате трябва да са само в JPG формат и големината на всяка една снимка не трябва да надвишава 10mb!

Снимка 1: Име на снимка 1
Снимка 2: Име на снимка 2
Снимка 3: Име на снимка 3


в памет на фотограф-художник Артин Азинян